Moving to a new host

I’ve decided to move the blog to a new host.

If you were visiting me via https://mic1024.wordpress.com  (it seems that you have, since you are reading this)- please go to http://samsel.org from now on.

Other than that everything should stay the same.

 


Postanowiłem przenieść blog do nowego hosta.

Jeśli odwiedzałeś mnie przez https://mic1024.wordpress.com (wydaje się, skoro to czytasz) – przejdź do http://samsel.org

Poza tym wszystko powinno pozostać takie samo.

Advertisements